Kaupunginvaltuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Valtuustoaloite: Erityisrannekkeen myöntäminen leikkauspotilaalle

KAJDno-2018-768

Aikaisempi käsittely

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Johanna Rantalan esittämä ja Kajaanin Keskustan valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia. Hyvinvointi ei ole ainoastaan terveyden- tai sairauden hoitamista, vaan myös kuntalaisen fyysisen toiminnan tukemista ja toimintakyvyn edistämistä poikkeuksellisessa tilanteessa. 

Kirurgisesta tuki- ja liikuntaelinleikkauksesta kuntoutuminen vaatii omatoimista fyysisen kunnon ylläpitämistä ja harjoittamista ennen ja jälkeen toimenpiteen. Fysioterapeutin antamat kuntoutusohjeet ja Kajaanin kaupungin myöntämä alennus vuosirannekkeesta edistäisivät vedessä ja kuntosalilla tapahtuvaa omatoimista kuntoutusta. 

Kaukaveden rannekehinnat ovat keskivertokainuulaiselle varsin arvokkaita. Aikuisen työssä käyvän uinti- ja kuntosalikuntoutus kuukausirannekkeella maksaa 430 euroa/6 kk, kun tietyn diagnoosin omaavien erityisranneke koko vuodeksi maksaa 228 euroa. Alle 18-vuotiaan, opiskelijan, varusmiehen, työttömän ja eläkeläisen 6 kk kuntoutus kuukausirannekkeella maksaa 310 euroa.

Hyvä kuntoutuminen lyhentää sairauslomaa ja nopeuttaa työhön paluuta. Hyvä toimintakyky tukee iäkkäiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä jokapäiväisessä arjessa. Myöntämällä oikeus erityisrannekkeeseen edistetään kunnan asukkaiden hyvinvointia.

Kajaanin Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kuntoutusta vaativaan leikkaushoitoon menevän kajaanilaisen on mahdollista hankkia kertaluontoinen erityisranneke Kaukaveden vesiliikuntakeskukseen.

Kajaanissa 11.6.2018

Kajaanin Keskustan valtuustoryhmä"

Valmistelija

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Keskustan valtuustoryhmä esittää 11.6.2018 tekemällään aloitteella, että kuntoutusta vaativaan leikkaushoitoon menevän kajaanilaisen on mahdollista hankkia kertaluontoinen erityisranneke Kaukaveden vesiliikuntakeskukseen. Hyvä kuntoutuminen leikkauksen jälkeen lyhentää sairauslomia ja nopeuttaa työhön paluuta.

E-ranneke myönnetään kerrallaan vuodeksi  ICD-10, kansainvälisen tautiluokitusjärjestelmän kriteereiden mukaisesti. Myöntämisperusteet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkastetaan määräajoin. Myöntämisperusteista vastaa Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta, joka pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

Kaukaveden hinnaston 1.1.2019 mukaisesti työssäkäyvän aikuisen 3 kk:n kausiranneke, joka sisältää uinnin ja kuntosalin maksaa 180 euroa. Opiskelijan, eläkeläisen, työttömän, varusmiehen, rauhanturvaajaveteraanin, alle 18-vuotiaan 3 kk:n kausiranneke, joka sisältää uinnin ja kuntosalin maksaa 100 euroa. Kajaanissa olevilla yksityisillä kuntosaleilla on myös mahdollista kuntouttaa itseään kilpailukykyisillä hinnoilla.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki ei muuta E-rannekkeen myöntämisperusteita, eikä myönnä kertaluontoista erityisranneketta kuntoutusta vaativaan leikkaushoitoon meneville kajaanilaisille.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta palautti asian valmisteluun äänestyspäätöksellä äänin 6 - 4.

Äänestystulokset

  • Jaa 4 kpl 40%

    Irja Seppänen, Voitto Leinonen, Aila Tartia-Jalonen, Kari Kemppainen

  • Ei 6 kpl 60%

    Ritva Mikkonen, Panu Huotari, Tanja Ålander, Markku Pyy, Päivi Huusko, Kaija Patronen

Valmistelija

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi
Aleksi Nyström, Liikuntapalvelupäällikkö, aleksi.nystrom@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Johanna Rantala ja Kajaanin keskustan valtuustoryhmä ovat tehneet 11.6.2018 aloitteen kuntoutusta vaativan, leikkaushoitopotilaille myönnettävästä kertaluontoisesta erityisrannekkeesta. Aloite käsiteltiin ympäristöteknisen lautakunnan kokouksessa 19.12.2018. Lautakunta päätti lähettää aloitteen uudelleen valmisteluun.

Kaukaveden hinnastoa muutettiin 1.1.2019 ympäristöteknisen lautakunnan päätöksellä. Hinnasto muutoksen yhteydessä päiväkävijöiden hinnat halpenivat ja erityisrannekkeen hinta nousi, mutta palvelutaso kasvoi. Erityisrannekkeeseen kuuluu automaattisesti uinti sekä kuntosali. Erityisranneke on luotu pitkäaikaissairaille tai pysyvän haitan omaavien asiakkaiden terveyden edistämiseen. Rannekkeen hinta ohjaa asiakasta aktiiviseen kuntoiluun, sillä vähän käytettynä ranneke tulee muita tuoteryhmiä kalliimmaksi. Olemassa olevalla hinnastolla voidaan tarjota sopivia vaihtoehtoja asiakkaille, eikä erityisrannekkeen ehtoja ole tarve muuttaa. Aloitteen uudelleen käsittelyssä tarkasteltiin erityisrannekkeen tarkoitusta, tilannetta ja käyttäjämääriä, sekä käyttäjäryhmiä.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 ja liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström, p. 044 4214 378 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että erityisrannekkeen myöntämisperusteita ei muuteta.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen johdosta päätetyt toimenpiteet tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginvaltuusto merkitsee toimenpiteet tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.