Kaupunginvaltuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen havainnoista

KAJDno-2019-27

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on esittänyt kaupunginvaltuustolle kokouksessa 10.6.2019 § 34, että valtuusto pyytää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään. Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Liitteenä Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen havainnoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle arvointikertomuksen havainnoista liitteenä olevan selvityksen ja lähettää selvityksen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen havainnoista liitteenä olevan selvityksen. Kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.