Kaupunginvaltuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

 

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit Ojavuo ja Arto Okkonen.