Kaupunginvaltuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 LISÄPYKÄLÄ: Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali v. 2017 - 2021 (lisäpykälä)

KAJDno-2017-721

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston varsinainen jäsen Eija Hakkarainen pyytää eroa neuvoston jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

- myöntää Eija Hakkaraiselle eron liikunta- ja kulttuuriasiain neuvoston jäsenyydestä

- valitsee neuvostoon uuden varsinaisen jäsenen toimikauden 2017 - 2021 loppuun.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Liikunta-​ ja kulttuuriasioiden neuvoston varsinainen jäsen Eija Hakkarainen pyytää eroa neuvoston jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto

-​ myöntää Eija Hakkaraiselle eron liikunta-​ ja kulttuuriasiain neuvoston jäsenyydestä

-​ valitsee neuvostoon uuden varsinaisen jäsenen toimikauden 2017 -​ 2021 loppuun.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi Eija Hakkaraiselle eron liikunta- ja kulttuuriasiain neuvoston jäsenyydestä.

Liikunta- ja kulttuuriasiain neuvoston varsinaiseksi jäseneksi valittiin MInna Partanen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Olga Alanne.

Tiedoksi

Eija Hakkarainen, Minna Partanen ja Olga Alanne