Kaupunginvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Valtuustoaloite Terrorismitorjunnan huomioiminen kaupunkisuunnittelussa (lisäpykälä)

KAJDno-2017-956

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin perussuomalaisten valtuutettujen, Teemu Niva, Eila Aavakare, Pertti Ahlqvist, Eija Hakkarainen, Pentti Kettunen ja Jussi M. Hyry, seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Kajaanin kaupunki on viime vuosien aikana panostanut kaupunki keskustan viihtyisyyteen sekä pyrkinyt luomaan lisää eloa keskustan alueelle. Vuosittaisista isoista tapahtumista voitaneen mainita vappu sekä Markkinakatu.Näistä tapahtumista erityisesti markkinakatu vetää tiiviille alueelle tuhansittain ihmisiä.

Kajaani ei kuitenkaan voi ummistaa silmiään maailmalla tapahtuvilta terroriteoilta, joissa hyökkäykset kohdistuvat nimenomaan isoihin tiiviisiin väkijoukkoihin. Teot ovat toteutettu muun muassa ajamalla raskaalla ajoneuvolla väkijoukkoon.

Tapahtumien turvaamiseksi on ryhdytty käyttämään raskaita ajoneuvoja teiden tukkeina. Näin on toimittu mm. Tampereella Tapparan voitonjuhlien yhteydessä. Näin ollen turvallisuuteen liittyvät kustannukset tulee nousemaan voimakkaasti.

Koska tapahtumien turvallisuudesta vastaa aina järjestäjä, niin kustannusten nousu voi estää pienemmiltä toimijoilta tapahtumien järjestämisen.

Koska kokoontumislain (530/1999) 4 § velvoittaa julkista valtaa turvaamaan ja edistämään oikeutta kokoontua ilman häiriöitä, niin tämän vuoksi me allekirjoittaneet esitämme, jotta kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon paremmin terrorismiin ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat.

Lisäksi esitämme, jotta kauppakadun kävelykatuosuudella penkit ja kukkaistutuksiin käytettävät materiaalit suunnitellaan ja asennetaan kiinteiksi siten, että ne merkittävästi hidastavat tai estävät ajoneuvoin tehtävän terrori-iskun. Suunnittelussa on otettava huomioon pelastustoimen toiveet."


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §