Kaupunginvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Toimikaudeksi 2017 - 2021 valitut kaupunginvaltuutetut

KAJDno-2017-11

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vaalilain 95 §:n perusteella Kajaanin kaupungin keskusvaalilauta­kunta on lähettänyt tiedoksi oheiset luettelot huhtikuun 9. päivänä 2017 suoritetuissa kunnallisvaaleissa valituiksi tulleista valtuutetuista ja näiden varajäsenistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja saattaa kaupunginval­tuuston tietoon.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Hannu Juntunen toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §