Kaupunginvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.