Kaupunginvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Henkilöstöraportti 2016

KAJDno-2017-475

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Sivonen, Henkilöstöpäällikkö, pekka.sivonen@kajaani.fi

Perustelut

Vuosittain laadittava henkilöstöraportti on kunnallisen työmarkkinalaitoksen suosituksen mukainen.

Asiaa esittelevät henkilöstöpäällikkö Pekka Sivonen, henkilöstönkehittäjä Sanna Kemppinen ja henkilöstösihteeri Paula Tokkonen.

Pekka Sivonen esitteli henkilöstöraporttia liitteenä olevan aineiston mukaisesti.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Valmistelija

  • Pekka Sivonen, Henkilöstöpäällikkö, pekka.sivonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §