Kaupunginvaltuusto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Valtuustoaloite Vaalimainonta nykyaikaan (lisäpykälä)

KAJDno-2018-416

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Toivo Sistosen esittämä ja Kajaanin Kokoomuksen valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Vaalimainonta nykyaikaan

Kajaanin kaupunki on tarjonnut puolueille veloituksetta mahdollisuuden julistemainontaan katujen varsilla kaikissa vaaleissa. Perinne on jatkunut vuosikymmeniä. Tämä on ollut kaupungilta loistava kädenojennus kampanjointiin.

Julisteille on ollut noin 10 paikkaa ympäri Kajaania, kun mukaan luetaan Vuolijoki ja Otanmäki.

Julisteet ovat varmasti olleet omana aikanaan tehokas kampanjointikeino eri vaaleissa. Nykyisin ne tuovat iloa lähinnä ilkivallan tekijöille, jotka käyvät säännöllisesti repimässä julisteet telineistään.

Markkinointi on yleisesti siirtynyt sähköisiin välineisiin. Olisiko siis aika myös Kajaanin kaupungin tarjoaman vaalimainonta siirtää sähköisiin kanaviin? Kaupungin nettisivuille voisi avata vaalit -sivuston, jonne puolueet toimittaisivat sähköisen materiaalin ehdokkaista ja kaupungintalon sähköisillä tauluilla voisi näyttää kaikkien puolueiden materiaalia sovittavan ja rajatun määrän.

Tuskin kukaan nykyään lähtee etsimään ehdokastaan talvipakkasella hankeen pystytetystä julisteesta, joka suurella todennäköisyydellä on vielä revitty tai töhritty.

Muutetaan Kajaanin vaalimainonta nykyaikaan, säästetään kaikkien osapuolien aikaa, vaivaa ja etenkin rahaa. Sähköisissä kanavissa kaikki ehdokkaat olisivat helposti löydettävissä.

Muutos voitaisiin ottaa käyttöön jo tulevissa maakuntavaaleissa, lokakuussa 2018.

Kajaanin Kokoomus ehdottaa, että vaalien tienvarsien julistemainonnasta luovutaan kokonaan tai osittain ja puolueille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen mainontaan kaupungin nettisivuilla ja/tai näyttötauluissa."


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §