Kaupunginvaltuusto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Valtuustoaloite Puheista aitoon osallisuuteen (lisäpykälä)

KAJDno-2018-417

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Noora Kyllösen esittämä ja Vasemmistoliiton Kajaanin valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Puheista aitoon osallisuuteen

Osallisuus on sana, jota käytetään trendikkäästi eri asian yhteyksissä. Kukapa ei tahtoisi olla tekemässä työtä osallisuuden edistämiseksi ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää tehdä myös konkreettisia tekoja osallisuuden edistämiseksi. 

Kun katsomme Kajaanin ja koko Kainuun ikärakennetta ja tämän hetkisiä tulevaisuuden näkymiä, huomaamme, että on syytä aidosti pohtia sitä, miten saamme lapset ja nuoret entistä paremmin mukaan rakentamaan yhteistä tulevaisuutta. Sellaista tulevaisuutta, jossa he tahtovat olla osallisina.

Mielestämme onkin todella tärkeää ottaa sekä lapset että nuoret aidosti mukaan päätöksentekoon pelkän sanahelinän sijaan. Vasemmistoliiton Kajaanin valtuustoryhmä näkeekin tarpeelliseksi selvittää, onko Kajaaniin mahdollista perustaa lasten parlamentti alakouluikäisille lapsille ja nuorten parlamentin sitä vanhemmille nuorille. Nuorten parlamentin toiminta on hyvä yhteensovittaa jo toimivan nuorisovaltuuston kanssa. Ensiarvoisen tärkeää olisikin, että saisimme säännöllisesti kokoon edustavan otannan kajaanilaisia lapsia ja nuoria kehittämään Kajaania.

Valtuustoryhmämme näkee myös tarpeelliseksi antaa molemmille parlamenteille mahdollisuudet päättää jonkin sopivaksi katsotun summan osalta kaupungin rahan käytöstä, esimerkiksi pieniin investointeihin. 

Rohkaisevia ja toimivia esimerkkejä sekä lasten- että nuorten parlamenttien toiminnasta löytyy monelta paikkakunnalta, joten polkupyörää ei ole tarpeen keksiä uudelleen vaan ottaa ainoastaan hyväksi todettuja toiminnan muotoja käyttöön Kajaanissa meille parhaiten istuvalla tavalla."


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §