Kaupunginvaltuusto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Valtuustoaloite Liikuntaa läpi elinkaaren (lisäpykälä)

KAJDno-2018-425

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Minna Partasen esittämä ja Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Liikuntaa läpi elinkaaren

Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että liikuntaseurojen ohjatut harjoitusvuorot kaupungin omissa tiloissa olisivat maksuttomia läpi elinkaaren. Tällä hetkellä alle 18-vuotiaat saavat käyttää Kajaanin kaupungin harjoitustiloja seuratoiminnassa ilmaiseksi.

Perustelut:

Liikunnalla on tutkittu positiivinen vaikutus ihmisen terveyteen. Aloite tähtää ennaltaehkäisevään toimintaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä: urheiluseurat voisivat vuokramenojen kustannusvähennyksen jälkeen tarjota palveluita pienemmillä seuramaksuilla, mikä mahdollistaisi myös vähävaraisten kuntalaisten paremman osallistamisen. Lisäksi ohjausta ja valmennusta tarjoavat urheiluseurat voisivat satsata enemmän ohjauksen laatuun.

Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että

 

1) Ohjausta ja valmennusta tarjoavat urheiluseurat saisivat käyttää Kajaanin kaupungin tarjoamia liikuntapaikkoja maksuttomasti vuonna 2019,

2) Kokeilujakson aikana seurattaisiin kävijämääriä eri liikuntapaikoissa sekä seurojen jäsenmääräkehitystä ja kokeilun yleistä palautetta,
 

3) jos kokeilujakson aikana havaittaisiin positiivinen kehitys kävijämääriin, voitaisiin jatkaa maksuttomuutta Kajaanin omistamissa liikuntapaikoissa."


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §