Kaupunginvaltuusto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia,​ ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi,​ tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

 

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla torstaina 29.3.2018.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Kyllönen ja Sari Kyllönen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §