Kaupunginvaltuusto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo-​ ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouksen alussa oli iltakouluasiat:

1. Nuorisovaltuuston esittäytyminen, puheenjohtaja Eemeli Kokkosen johdolla klo 17.05 - 17.15.

2. Kaupungin keskustaajaman osayleiskaavan 2035 valmistelun esittely, kaupunginarkkitehti Piia Väyrynen klo 17.15 - 18.00.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §