Kaupunginvaltuusto, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa, torstaina 28.9.2017 kello 11.00 - 12.00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla perjantaina 29.9.2017.

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Teuvo Hatvan ja Tiina Heikkisen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §