Kaupunginvaltuusto, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §