Kaupunginvaltuusto, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Poliisin Kajaanin yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

KAJDno-2017-728

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa neuvottelukunnan jäsenmäärän, jonka mukaisesti valtuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on:

1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa

2. tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi

3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista

4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäväksi toimitetaan.

Poliisihallitus on vahvistanut poliisin neuvottelukuntaan kuntien ni­met­tä­vien jäsenten määrät. Neuvottelukuntaan kuuluu 14 jäsentä eli yksi kustakin alueen kunnasta. Kajaani valitsee neu­vot­te­lu­kun­taan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se nimeää poliisin yhteistoiminta-alueen neu­vot­te­lu­kun­taan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toi­mi­kau­dek­si 2017 - 2021.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se nimeää poliisin yhteistoiminta-alueen neu­vot­te­lu­kun­taan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toi­mi­kau­dek­si 2017 - 2021.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esityksen ja valitsi poliisin yhteistoiminta-alueen neu­vot­te­lu­kun­taan jäseneksi Janne Leinosen ja hänen henkilökohtaiseksi va­ra­jä­se­nek­seen Kimmo Tuulenkarin toimikaudeksi 2017 - 2021.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin poliisin neuvottelukunnan varajäsen Kimmo Tuulenkari on pyytänyt eroa neuvottelukunnan jäsenyydestä 1.1.2018 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

- myöntää eron Kimmo Tuulenkarille 1.1.2018 alkaen

- nimeää poliisin yhteistoiminta-alueen neu­vot­te­lu­kun­taan Janne Leinoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen toi­mi­kau­dek­si 2017 - 2021.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.

Kajaanin poliisin neuvottelukunnan jäsenen Janne Leinosen varajäseneksi valittiin Seppo Tuhkanen. 

 

 

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Janne Leinonen on ilmoittanut muuttaneensa pois Kajaanista. Koska hän on menettänyt näin vaalikelpoisuutensa, tulee neuvottelukuntaan valita uusi varsinainen edustaja. Leinosen varajäsenenä toimii Seppo Tuhkanen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

- myöntää Janne Leinoselle eron poliisin yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnasta ja

- nimeää neu­vot­te­lu­kun­taan uuden varsinaisen jäsenen toi­mi­kau­dek­si 2017 - 2021.

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

- myöntää Janne Leinoselle eron poliisin yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnasta ja

- nimeää neu­vot­te­lu­kun­taan uuden varsinaisen jäsenen toi­mi­kau­dek­si 2017 - 2021.

 

Päätös

Hyväksyi.

Neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Voitto Leinonen.