Kaupunginvaltuusto, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali v. 2017 - 2021

KAJDno-2017-721

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan johtosäännön 7 §:n ja ympäristöteknisen lautakunnan 7 §:n / kaupunginvaltuuston käsiteltävänä 29.5.2017 olevan hallintosääntöluonnoksen 13 §:n mukaan si­vis­tys­lau­ta­kun­nan / ympäristöteknisen lautakunnan alaisena toimii liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto.

Liikunta- ja kultuuriasioiden neuvostossa on yhdeksän valtuuston va­lit­se­maa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Va­lit­se­mis­taan jäsenistä valtuusto nimeää puheenjohtajan, jonka tulee ol­la ympäristöteknisen lautakunnan jäsen ja varapuheenjohtajan, jonka tulee olla sivistyslautakunnan jäsen.

Hallintosääntöluonnokseen on lisätty vaaatimus " jäsenten tulee edustaa tasapuolisesti liikunta- ja kulttuurialoja".

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto kehittää poikkihallinnollisesti kaupungissa harjoitettavaa liikunta- ja kulttuuripolitiikkaa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä myöntää ao. toimialueen avustukset ja palkinnot.  

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että

valtuusto valitsee liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostoon yhdeksän jä­sen­tä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä

nimeää valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että

valtuusto valitsee liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostoon yhdeksän jä­sen­tä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä

nimeää valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esityksen ja valitsi liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostoon toi­mi­kau­dek­si 2017 - 2021 seuraavat:

Jäsenet

Puheenjohtaja

(ympäristöteknisen lautakunnan jäsen)

Huusko Päivi        

 

Jyrkäs Nina

Varapuheenjohtaja 

(sivistyslautakunnan jäsen)

Karppinen Veli-Matti     

 

Heikkinen Mika   

Korhonen Eveliina      

Malin Marja

Heikkinen Janne      

Peltonen Lauri

Juppi Tuula       

Huotari Teija

Klemetti Harri      

Hynynen Evelyn

Enroth Paavo     

Uurtomies Terje

Hakkarainen Eija   

Partanen Minna

Haataja Atte     

Tolonen Iikka

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Päivi Huusko on toimittanut kaupungille eropyynnön liikunta- ja kulttuuriasiaineuvoston varsinaisen jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä. Eroamistaan Huusko perustelee toisella paikkakunnalla työskentelyllä. Huuskon kotipaikkakunta on edelleen Kajaani.

Hallintosäännön 13 §:n mukaan liikunta- ja kulttuuriasiainneuvoston puheenjohtajan tulee olla ympäristöteknisen lautakunnan jäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

- myöntää eron Päivi Huuskolle liikunta- ja kulttuuriasiainneuvoston varsinaisen jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä,

- nimeää liikunta- kulttuuriasiainneuvostoon uuden varsinaisen jäsenen ja

- nimeää neuvoston puheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.

Varsinaiseksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi nimettiin Nina Jyrkäs ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hanna Karvinen.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Nina Jyrkäs pyytää eroa liikunta- ja kulttuuriasoiden neuvostosta henkilökohtaisista syistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

- myöntää eron  Nina Jyrkkäälle liikunta- ja kulttuuriasiainneuvoston varsinaisen jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä,

- nimeää liikunta- kulttuuriasiainneuvostoon uuden varsinaisen jäsenen ja

- nimeää neuvoston puheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.

Liikunta- ja kulttuuriasiain neuvoston varsinaiseksi jäseneksi valittiin Päivi Huusko, joka nimettiin neuvoston puheenjohtajaksi.

 

 

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Atte Haataja on lähettänyt eropyynnön liikunta- ja kulttuuriasiainneuvoston varsinaisen jäsenen tehtävästä. Haatajan henkilökohtainen varajäsen on Iikka Tolonen.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

- myöntää eron Atte Haatajalle liikunta- ja kulttuuriasiainneuvoston varsinaisen jäsenen tehtävästä

- nimeää liikunta- ja kulttuuriasiainneuvostoon uuden varsinaisen jäsenen.  

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto

-​ myöntää eron Atte Haatajalle liikunta-​ ja kulttuuriasiainneuvoston varsinaisen jäsenen tehtävästä

-​ nimeää liikunta-​ ja kulttuuriasiainneuvostoon uuden varsinaisen jäsenen. 

Päätös

Hyväksyi.

Liikunta- ja kulttuuriasiainneuvoston varsinaiseksi jäseneksi valittiin Mikko Pesonen.