Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Valtuustoaloite kuntoilupuiston rakentamisesta

KAJDno-2017-551

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Pöytäkirjaan merkittiin Kajaanin Kokoomuksen valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Kajaanissa on hyvät liikuntapaikat ja liikuntamahdollisuudet. Kaupunki tukee hyvin lasten ja nuorten liikuntaa ilmaisilla salivuoroilla ja mahdollistaa mm. laajan latuverkoston. Myös yksityisiä ja eri seurojen tarjontaa liikuntamahdollisuuksiin on paljon. Omaehtoista liikuntaa harrastetaan kuitenkin runsaasti myös kevyenliikenteen väylillä kävellen, pyöräillen, rullaluistellen ja hölkäten.

Pururadoilla on mahdollisuus käyttää kuntoiluvälineitä ulkoilun lomassa. Tällaista mahdollisuutta on toivottu myös kevyenliikenteen väylien varrelle. Kuntoilupuisto toisi ulkoileville kaupunkilaisille matalan kynnyksen paikan tehdä lihaskuntoharjoitttelua ja alentaisi kynnystä siirtyä myös ohjattuun kuntoiluun kaupungin eri kuntosaleille. Kuntoilupuistossa on yleensä laitteita kaikille isoille lihasryhmille. Sisäkuntosaleista puistot poikkeavat siten, että ulkolaitteissa painoja ei voi säätää, vaan liikkeet tehdään omaa painoa vastaan ja näin laitteet ovat sisälaitteita yksinkertaisempia. Kuntoilupuistoilla edistetään kaupunkilaisten omaa aktiivisuutta liikkumiseen ja siten terveyttä ja hyvinvointia.

Esimerkiksi Oulussa on jo useita kuntoilupuistoja ja toiveita uusista puistoista on tullut kaupunkilaisilta runsaasti.

Me allekirjoittaneet Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet esitämme Kuntoilupuiston rakentamista esimerkiksi Renforsin ulkoilureitin varrelle, Kaukaveden ja joen väliselle alueelle."

Valmistelija

Teemu Rissanen, Suunnitteluinsinööri, teemu.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginlammen puistoon Kajaanihallin kentän viereen on rakennettu monipuolinen ja uudenaikainen ulkokuntoilupuisto. Se palvelee kaikkia kuntalaisia keskeisen sijaintinsa ansiosta. Ympäri kaupunkia on lähiliikunta-alueiden projektien yhteydessä rakennuttu myös ulkokuntoiluvälineitä. Sekä Kajaanihallin kentän kehittämiseen että muihinkin lähiliikuntaprojekteihin on saatu valtion liikuntapaikkojen kehittämiseen tarkoitettuja valtionavustuksia. Erillistä kuntoilupuistoa Renforsin lenkin varrelle ei ole tarpeen rakentaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Teemu Rissanen, Suunnitteluinsinööri, teemu.rissanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §