Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Valtuustoaloite: Mielenhyvinvoinnin edistämisen ohjelma (lisäpykälä)

KAJDno-2021-317

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Sari Kyllösen esittämä ja muun Vasemmistoliiton valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Mielenhyvinvoinnin edistämisen ohjelma.

"Esitämme, että Kainuuseen luodaan maakunnan yhteinen mielen hyvinvoinnin edistämisen ohjelma, jossa esitetään konkreettiset ratkaisut esimerkiksi yksinäisyyden vähentämiseen, riippuvuuksien ja itsemurhien ehkäisyyn sekä kaikkien ikäryhmien mielenhyvinvoinnin lisäämiseen. 

Etenkin korona-aika on lisännyt hyvin nopeasti itsensä yksinäiseksi kokeneiden ihmisten määrää. Myös äkillisesti lisääntynyt etätyö ja -opiskelu, toimeentuloon liittyvät paineet ja yleinen epävarmuus ovat osaltaan heikentäneet kainuulaistenkin ihmisten mielen hyvinvointia. 

Tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan koordinoituja ja yhteen sovitettuja toimenpiteitä niin kunnilta, Kainuun sotelta kuin kainuulaisilta järjestöiltäkin, jotta tarpeeseen pystytään vastaamaan tehokkaimmalla tavalla. Vain näin pystymme välttämään käsissämme kytevän mielenterveyskriisin.

On hyvä huomata, että mielen hyvinvoinnin edistäminen paitsi säästää ihmisiä inhimilliseltä kärsimykseltä se myös luo yhteiskunnalle taloudellisia säästöjä. 

Kainuun suurimpana kuntana Kajaanin kaupungilla on keskeinen rooli tämän tyyppisen hankkeen edistämisessä."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintoäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §