Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Valtuustoaloite: Kajaanin kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut tukemaan Kainuun Soten henkilökunnan työssä jaksamista (lisäpykälä)

KAJDno-2021-316

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Tiina Kyllösen (sd) esittämä ja valtuutettu Leena Törrön (sd) allekirjoittama ja valtuutettujen Aila Tartia-Jalosen (sd) ja Anne Kemppaisen (vihr.) kannattama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Kajaanin kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut tukemaan Kainuun sote-henkilökunnan työssä jaksamista.

"Kainuun soten henkilöstö on joutunut muiden sote-organisaatioiden lailla venymään työpaineiden sekä YT-neuvottelujen alla. Kainuun kuntien tekemän alibudjetoinnin vuoksi säästötoimet ovat kiristyneet entisestään. Kainuun soten työntekijöiltä vähennettiin puolet työkyvyn ylläpitämiseksi suunnatusta tyky-setelistä. Toisin sanoen kahdeksankymmenen euron työkyvyn ylläpitoon suunnatusta tuesta jäi työntekijöille jäljelle neljäkymmentä euroa. 

THL:n tutkimuksen mukaan (27.1.2021) työkykyä heikentävinä tekijöinä korona-pandemian aikana paljastui työmäärän lisääntyminen tietyillä ammattiryhmillä kuten röntgenhoitajilla, osastonhoitajilla, laboratoriohoitajilla, perushoitajilla, lähihoitajilla sekä sairaanhoitajilla. Niin ikään työn kuormittavuutta lisäävänä tekijänä on huoli ja pelko oman terveyden puolesta. 

Työstä palautumiseen panostamisen merkitys on näin ollen kasvanut, sillä kuormituksesta aiheutuvien terveyshaittojen ennaltaehkäisy on tärkeää. Palautumista edistäviä tekijöitä ovat mm. työn tauottaminen, ruokailusta, riittävästä unesta, sekä liikunnasta huolehtiminen. Liiallinen työn kuormittavuus lisää työkyvyttömyyden riskiä. Erityisen tärkeää on panostaa työstä palautumiseen. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Kajaanin kaupunki alkaa selvittämään mahdollisuutta tarjota Kainuun soten työntekijöille kaupungin tuottamia kulttuuri- ja liikuntapalveluita (esimerkiksi vapaa-lippujen muodossa) Kainuun soten työntekijöiden jaksamisen tueksi. Tuki olisi voimassa siihen saakka, kunnes Kainuun sote saa nostettua henkilökunnan työkyky-setelin takaisin alkuperäiselle tasolle tai korona-pandemia saadaan kukistettua."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintoäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §