Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Puheenjohtaja Miikka Kortelainen, esittelijä Jari Tolonen, valtuutettu Teuvo Hatva ja sihteeri Tuija Aarnio olivat läsnä valtuustosalissa, muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §