Kaupunginvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Valtuustoaloite: Luonnonsuojeluohjelman laatiminen Kajaanin kaupungille  (lisäpykälä)

KAJDno-2021-710

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Silja Keräsen (vihr) esittämä ja muun vihreän liiton -valtuustoryhmän allekirjoittama ja kannattama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Luonnonsuojeluohjelma Kajaaniin
 
"Ilmaston lämpenemisen lisäksi toinen aikamme koetteleva ekokriisi on luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Globaalisti asiantuntijat puhuvat jo kuudennesta sukupuuttoaallosta ja samaan aikaan myös Suomen luonnon monimuotoisuus heikkenee. 
 
Kymmenen vuoden välein Suomessa julkaistaan lajien uhanalaisuusarvio, ja viimeisimmässä keväällä 2019 lajien uhanalaisuuden todettiin edelleen lisääntyvän. Suomenkin luonto köyhtyy. 
 
Metsät ovat uhanalaisten lajien merkittävin elinympäristö. Toki pitkälti siksi, että iso osa pinta-alastamme on metsää. Soiden ja etenkin maatalouden perinneympäristöjen tilanne on huolestuttava, kuten myös esimerkiksi virtavesien kalalajien.
 
Onkin tärkeää, että Kajaanin kaupunki tekee osansa luonnon monimuotoisuuden parantamisessa. 
 
Kajaanin kaupungilla on hyvät mahdollisuudet parantaa luonnon monimuotoisuuden tilaa omistamansa suuren maaomaisuuden ansiosta sekä erilaisten välillisesti vaikuttamalla esimerkiksi hankkeiden, viestinnän, lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen, kaavoituksen, ympäristöpalveluiden ja yhteistyöverkostojensa avulla. Joitain askelia on jo otettu esimerkiksi vieraslajihankkeen sekä suojelualuekyselyn myötä. Mutta selkeä ja kokonaisvaltainen luonnonsuojeluohjelma, joka sisältää nykytilan kartoituksen sekä konkreettiset toimenpiteet, on tarpeen. 
 
Esitämmekin, että Kajaanin kaupunki laatii luonnonsuojeluohjelman."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintoäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §