Kaupunginvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 LISÄPYKÄLÄ: Toimikaudeksi 2021–2025 valitut kaupunginvaltuutetut (lisäpykälä)

KAJDno-2020-897

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vaalilain 95 §:n perusteella Kajaanin kaupungin keskusvaalilauta­kunta on lähettänyt tiedoksi oheiset luettelot kesäkuun 13. päivänä 2021 suoritetuissa kunnallisvaaleissa valituiksi tulleista valtuutetuista ja näiden varajäsenistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginvaltuusto merkitsee kuntavaalien 2021 tuloksen tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §