Kaupunginvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokoukseen osallistuivat Teams-etäyhteydellä esittelijä Jari Tolonen, valtuutetut Päivi Huusko, Hannu Juntunen, Nina Jyrkäs, Sari Kyllönen, Tuomas Laatikainen, Paavo Niemelä, Anne Nyman, Kaija Patronen, Raimo Piirainen, Tiina Sarparanta, Pertti Varimo, varavaltuutettu Anne Määttä ja vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen ja nuorisovaltuutettu Jonna Kyllönen, muut osallistuivat paikan päällä valtuustosalissa.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §