Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 75 Tarkastuslautakunnan jäsenten muutos toimikaudelle 2021 – 2025

KAJDno-2021-405

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 päättänyt tarkastuslautakunnan toimikaudesta ja kokoonpanosta. Varapuheenjohtajan ja hänen varajäsenensä osalta toimielimen kokoonpano tulee uudelleen käsiteltäväksi kaupunginvaltuuston syyskuun kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi ja tulevan muutoksen osalta huomioon otettavaksi. 

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 valinnut tarkastuslautakuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen, jotka eivät ole vaalikelpoisia lautakuntaan, koska molemmat työskentelevät Kajaanin kaupungin palveluksessa. Henkilöt ovat pyytäneet eroa tehtävästä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 

- myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsen Minna Leinoselle ja hänen henkilökohtaiselle varajäsenelleen Anni Rimpiläiselle, 

- nimeää tarkastuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen, joka toimii lautakunnan varapuheenjohtajana ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 valinnut tarkastuslautakuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen, jotka eivät ole vaalikelpoisia lautakuntaan, koska molemmat työskentelevät Kajaanin kaupungin palveluksessa. Henkilöt ovat pyytäneet eroa tehtävästä.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

- myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsen Minna Leinoselle ja hänen henkilökohtaiselle varajäsenelleen Anni Rimpiläiselle, 

- nimeää tarkastuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen, joka toimii lautakunnan varapuheenjohtajana ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.