Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Valtuustoaloite: Kajaanin kaupunki avustamaan Ukrainaa

KAJDno-2022-364

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Silja Keräsen (vihr) esittämä ja useiden muiden valtuutettujen kannattama (9 hlö) seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Kajaanin kaupunki avustamaan Ukrainaa

"Kuten moni muukin kunta ja yhteisö, Kajaanin kaupunkikin voisi tukea Ukrainan sodasta aiheutuvan humanitaarisen kriisin hoitamista rahallisesti. Samalla kaupunki voi omalla esimerkillään ja toiminnallaan kannustaa kajaanilaisia yrityksiä ja yhteisöjä Ukrainan tukemiseen. 

Me valtuutetut esitämmekin, että kaupunki tukee Ukrainaa 10 000 eurolla ja kannustaa myös kajaanilaisia yrityksiä ja yhteisöjä mukaan. Näin ollen kaupunki lupaa tuplata jokaisen Kajaanin kaupungissa toimivan yrityksen tai yhteisön lahjoituksen yhteensä 40 000 euroon saakka."
 

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26.4.2022 avustaa ukrainalaisia lapsia ja lapsiperheitä Ukrainassa Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman humanitäärisen kriisin takia 30.000 eurolla, joka kohdistetaan Unicefille sen Ukrainan avustustyöhön. Rahoitus myönnettiin toiminta-avustuksena Kajaanin kehittämisrahasta. Päätöksellä kaupunki haastoi myös paikalliset yrittäjät tukemaan Kajaanissa asuvia pakolaisia paikallisten yritysten lahjakorteilla. Lahjakortteja ei ole toistaiseksi saapunut.  

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä 11.5.2022 kaupunki on lahjoittanut unkarilaiselle ystävyyskaupungilleen Nyiregyhazalle 5.000 euron avustuksen, jolla voidaan avustaa ystävyyskaupunkiin paenneita ukrainalaisia pakolaisia.  

Lisäksi Kajaanin kaupunginteatteri on luovuttanut avustuksena näytäntönsä lipputuloja.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle aloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle aloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §