Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Valtuustoaloite: Kainuulaisten arjen turvaaminen (lisäpykälä)

KAJDno-2022-722

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Minna Leinosen (kesk) esittämä ja muun Keskustan valtuustoryhmän kannattama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Kainuulaisten arjen turvaaminen

"Mihin soitat, kun sinulla on todellinen hätä? Mitä odotat saadaksesi apua? Entä jos ketään ei tule vastaamaan avuntarpeeseen? Kajaanin Keskustan valtuustoryhmä kantaa erityisen suurta huolta kainuulaisten perusarjen turvallisuudesta. Tilannetta tulee tarkastella kolmesta eri lähtökohdasta, joita ovat turvallisuus, toiminnallisuus ja talous. Kajaanin paloasemalla on toimittu väistötiloissa jo vuodesta 2004. Alkuperäisestä väistötilasta on siirrytty sisäilmaongelmien vuoksi nykyisiin väistötiloihin vuonna 2015. Kiinteistön vuokrasopimus päättyy v. 2023. Kainuun pelastuslaitoksen osalta, riskikartoituksen perusteella, yhdeksi merkittävimmistä riskeistä turvallisuuden osalta on tiedostettu nykyiset Kajaanin paloaseman väistötilat, jotka eivät rakenteellisesti eikä toiminnallisesti vastaa asetettuja vaatimuksia. Sisäilmaongelma on seurannut alkuperäisistä väistötiloista myös nykyisiin tiloihin. Osa pelastuslaitoksen henkilökunnasta ei pysty työskentelemään kaikissa tiloissa sisäilmaongelmien vuoksi. Väistötiloja ei myöskään ole suunniteltu esim. pakokaasupoiston ja lattiaviemäröinnin osalta paloasemakiinteistöksi. 

Nykyisten valmiushuoneiden sijainti kaukana pelastusajoneuvoista aiheuttaa viivettä kiireellisiin pelastustehtäviin lähtemisessä. Voimassa olevien sekä tulevaisuudessa käyttöön otettavien järjestelmien turvallisuusvaatimustasoa ei pystytä toteuttamaan nykyisissä toimitiloissa. Lisäksi tällä hetkellä on 20 % rekrytointivaje, joten tarvittavia pelastuspalveluja ei pystytä järjestämään eikä toimimaan tämänhetkisen voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pito- ja vetovoiman lisääminen: Positiivisen työnantajakuvan ylläpitäminen tärkeää ottaa huomioon. Selvityksen perusteella palkkataso viereisiin pelastuslaitoksiin verrattuna joissa Kainuu on alhaisimmalla tasolla. Tällä merkittävä vaikutus siihen osaan henkilöstö, jotka käyvät töissä oman asuinpaikkansa ulkopuolella, eli hakeutuvat parempaa palkkaa maksavan pelastuslaitoksen palvelukseen, pohjoisen Suomen alueella. Temppu-hankkeen toteutuminen ja ylipäätään terveelliset toimitilat koko Kainuun alueella. Nykyaikana työntekijä arvostaa nykyaikaisia ja toiminnallisesti ajan tasalla olevia toimitiloja. Viereisillä pelastuslaitoksilla toimitiloja on uusittu vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Viimeisin uudisrakennus pelastuslaitokselle on rakennettu Kajaaniin noin sata vuotta sitten.

Vuoden 2022 muuttunut geopoliittinen ja kansallinen kokonaisturvallisuus velvoittaa turvallisuusviranomaiset arvioimaan toimitilojen ja organisaation toiminnan turvallisuutta. Kainuun pelastustoimi on siirtymässä vuoden 2023 alussa Kainuun Hyvinvointialueelle, jonka tulee pystyä järjestämään johtaminen myös vakavissa häiriötilanteissa, mukaan lukien valmiuslain mukaiset poikkeusolot. Meidän tulee kiinnittää huomiota, että kunnilla säilyy edelleen vastuu perusarjen turvaamisesta, joka on tärkeää ottaa huomioon.

Toimitiloille vaaditaan tietosuojan sekä tietoturvan osalta mukaisesti suunniteltuja tiloja. Lisäksi tilojen tulee täyttää toimitilakonseptin vaatimukset, jossa asetetaan esim. rakenteelliset ja kulunvalvonnalliset vaatimukset toimitiloille. Kajaanin kaupungilla ei ole tällä hetkellä tiloja, jotka vastaisivat edellä mainittuja vaatimuksia, uudisrakentaminen on tällöin ainoa vaatimusten täyttävä vaihtoehto.

Meidän kaikkien arjen turvallisuuden kannalta edellytämme, että tilanne otetaan käsittelyyn ennen kuin on myöhäistä."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §