Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokoukseen osallistuivat valtuustosalissa valtuutetut Mikko Alakärppä, Paavo Enroth, Peppiina Hakkarainen, Auli Halonen, Teuvo Hatva, Tea Heikkinen, Heikki Hekkala, Vesa Kaikkonen, Marjo Kangasharju, Tuukka Karjalainen, Veli-Matti Karppinen, Anne Kemppainen, Silja Keränen, Pasi Kilpeläinen, Miikka Kortelainen, Karoliina Kuvaja, Tiina Kyllönen, Minna Leinonen, Anssi Manninen, Veijo Moilanen, Paavo Niemelä, Markku Oikarinen, Sanna Pakkala-Juntunen, Minna Partanen, Jaakko Perhovaara, Tuija Pöllänen, Toni Raesalmi, Anni Rimpiläinen, Aki Räisänen, Toivo Sistonen, Hannu Suutari, Raimo Tornberg, varavaltuutetut Janne Heikkinen, Noora Kyllönen, Jari Lindh, Markku Hyvärinen, sihteeri Tuija Aarnio, tekninen johtaja Jussi Heikkinen, talousjohtaja Tarja Lempeä, henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen, va. sivistysjohtaja Sirpa Kemppainen, perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen, varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Mika Tiihonen ja koulutusliikelaitoksen vt. johtaja Raimo Sivonen, muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §