Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Henkilöstöraportti 2021

KAJDno-2022-291

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Westerinen, Palvelussuhdepäällikkö, hannu.westerinen@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2021 henkilöstöraportti on koottu Kuntatyönantajien ohjeiden mukaisesti, ja raporttiin on koottu keskeisiä tunnuslukuja koko kaupungin henkilöstön osalta mukaan lukien myös liikelaitokset. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Valmistelija

Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2021 henkilöstöraportti on koottu Kuntatyönantajien ohjeiden mukaisesti, ja raporttiin on koottu keskeisiä tunnuslukuja koko kaupungin henkilöstön osalta mukaan lukien myös liikelaitokset. 

Henkilöstöraportti on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 23.3.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja vie sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. 

Päätös

Hyväksyi.

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Valmistelija

  • Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §