Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Valtuustoaloite "Anonyymi rekrytointi" (lisäpykälä)

KAJDno-2019-670

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Silja Keräsen ja 16 muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Anonyymi rekrytointi

"Rekrytoinnissa tapahtuu paljon ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan, nimeen tai ulkonäköön liittyvää syrjintää. Anonyymi rekrytointi on tehokas keino syrjinnän vähentämiseksi työnhakuprosessissa. Anonyymissä rekrytoinnissa työhakemuksista poistetaan kaikki henkilöön viittaava tieto, kuten työnhakijan nimi, osoite ja siviilisääty.

Näin toimien hakuprosessin alkuvaiheessa painottuvat itse hakemus, osaaminen ja kelpoisuusvaatimukset. Samalla varmistetaan kaikkien ihmisten yhdenvertainen mahdollisuus tulla kutsutuksi työhaastatteluun ja rekrytoiduksi tehtävään. Anonyymista rekrytoinnista on kokemuksia julkisella sektorilla ja järjestöissä, muun muassa Helsingin ja Espoon kaupungeista. Myös oikeusministeriössä on kokeiltu anonyymia rekrytointia. Kokemusten mukaan anonyymi rekrytointi korosti muun muassa hakijan hakemusta, osaamista ja kokemusta.

Esitämmekin, että Kajaanin kaupunki ottaa asteittain, tarkoituksenmukaisesti ja soveltuvin osin käyttöön anonyymin rekrytoinnin ja edistää näin yhdenvertaisuuden toteutumista työmarkkinoilla."

 

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §