Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Henkilöstöraportti 2018

KAJDno-2019-272

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi

Perustelut

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen esittelee.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti on KT kuntatyönantajan henkilöstöraportin suosituksen mukainen.

Toimialat ja liikelaitokset käsittelevät osaltaan henkilöstöraportin. Henkilöstöraportin pohjalta tehdään päätöksiä ja linjauksia tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin.

Henkilöstövoimavarojen johtamisen tavoitteena on organisaation hyvä suorituskyky. Henkilöstötietoihin ja sen tunnuslukuihin perustuva strategia ja toimintalähtöisen analyysin ja arvioinnin tavoitteena on saada kokonaiskuva henkilöstön tilasta ja kehityksestä sekä tunnistaa vahvuudet ja parannettavat alueet. Tämä tapahtuu normaalin seurannan yhteydessä ja vuosittain tehtävässä henkilöstöraportissa. 

Henkilöstöraportti on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 21.3.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja vie sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. 

Päätös

Hyväksyi.

Vs. henkilöstönkehittäjä Saara Ohtonen oli asiantuntijana kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §