Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 10 DPS 2021- 2025 Kajaanin kaupungin tilausliikenne 14.5.2021 mennessä hyväksytyt yritykset , 14.05.2021
§ 11 Joukkoliikennevuorot (bruttoliikenne) 2021-2022, 24.05.2021
§ 12 DPS 2021- 2025 Kajaanin kaupungin tilausliikenne 25.5.2021 mennessä hyväksytyt yritykset , 26.05.2021
§ 13 Kuntapäättäjäpalvelu ja luottamushenkilökoulutus, 01.06.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Kahden Digikokous 3.0 -hankkeen projektiasiantuntijan valinta, 24.05.2021
§ 5 Pysäköinnintarkastajan kesäloman sijaisuus, valintapäätös, 28.05.2021
Muu päätös:
§ 1 Kiinnityksen etusijajärjestyksen muuttaminen, 18.05.2021

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 7 Koulutusapurahahakemus_ Mamselli_2021, 17.05.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_tuntiopettaja, 17.05.2021

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Vuolijoen koulun muutostyöt rakennusurakka, 26.05.2021
§ 6 Vuolijoen koulun muutostyöt LVIA-urakka, 27.05.2021
§ 7 Sissilinnan peruskorjaus rakennusurakka, 28.05.2021
§ 8 Sissilinnan peruskorjaus sähköurakka, 28.05.2021
§ 9 Sissilinnan peruskorjaus putkiurakka, 28.05.2021
§ 10 Sissilinnan peruskorjaus ilmanvaihtourakka, 28.05.2021
§ 11 Sissilinnan peruskorjaus rakennusautomaatiourakka, 28.05.2021

Kehitysjohtaja
§ 1 Mediaseurantatyökalun hankinta, 26.05.2021
§ 2 Itseoikaisupäätös mediaseurantatyökalun hankinta, 28.05.2021

Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 15 Ajoneuvon Citroen siirtäminen Laajankankaankatu 4:n vieraspaikalta Heinisuon varastoalueelle, 01.06.2021

Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 30 Kajaanin Seudun Invalidit ry:n kuntalisähakemus, 19.05.2021
§ 31 Kajaanin Seudun Invalidit ry:n kuntalisähakemus, 19.05.2021
§ 32 Spartak Kajaani ry:n kuntalisähakemus, 19.05.2021
§ 33 Lehtikankaan Asukasyhdistys ry:n kuntalisähakemus, 19.05.2021
§ 34 Lehtikankaan Asukasyhdistys ry:n kuntalisähakemus, 19.05.2021
§ 35 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 20.05.2021
§ 36 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 20.05.2021
§ 37 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 28.05.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan viranhaltijapäätöksiin. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §