Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Sivistysjohtajan viran täyttäminen

KAJDno-2021-357

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Sivistysjohtajan virka on ollut haettavana 17.5. - 4.6.2021 välisen ajan. Hakuilmoitus on julkaistu KuntaRekryssä, Mol.fi:ssä, kaupungin ilmoitustaululla ja sosiaalisen median sivustoilla, Oikotie.fi:ssä, Monsteri.fi.ssä, LinkedIn:ssä, Duunitori.fi:ssä ja Mercuri Urval.fi:ssä. 

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja edellytyksenä kokemus laaja-alaisesta sivistykseen / opetukseen soveltuvasta toiminnan johtamisesta.  

Hakuajan ollessa vielä avoinna esityslistan tekovaiheessa, hakijatiedot lisätään kokouksen pöytäkirjaan. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee sivistysjohtajan viranhakijoista kaupunginhallituksen haastatteluun kutsuttavat hakijat.

Haastattelussa käytetään apuna henkilöstöarvioinnin ammattilaista. Mahdollisesti suoritettaviin soveltuvuusarviointeihin valittavat hakijat päätetään haastattelujen perusteella.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kutsua haastateltaviksi Jonna Heikkilän, Lucina Hännisen, Jyrki Komulaisen, Päivi Rissasen, Ari Sarpolan ja Petra Tolonen. 

Vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §