Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Paikalla kokoushuone Brahessa olivat Teuvo Hatva, Toivo Sistonen, Vesa Kaikkonen, Helena Rantala, Miikka Kortellainen, Jussi Heikkinen ja Tarja Lempeä, muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §