Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1537

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta 19.5.2021

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 19.5.2021

Elinkeinojaosto 21.5.2021

Sivistyslautakunta 26.5.2021

Ympäristötekninen lautakunta 26.5.2021

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 27.5.2021

Vuolijoen aluelautakunta 27.5.2021

 

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite

Vakinaiset työ- ja virkavalinnat 5 2021, oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä päätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §