Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Avustuspäätös:
§ 2 Työelämän kehittämisraha 2021 Keva, 24.08.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Hyvinvointikoordinaattorin virkavalinta, 30.08.2021

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 17 Koulutusapurahahakemus_luokanopettaja, 27.08.2021
§ 18 Koulutusapurahahakemus_lastentarhaopettaja, 30.08.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 12 omaehtoisen kouluttautumisen tuki_lähihoitaja, 30.08.2021

Kaupunginjohtaja
Muu päätös:
§ 3 Kaupungin järjestämien toimintojen rajoittaminen koronan takia, 30.08.2021

Maahanmuuttajapalveluiden johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Hankepäällikkö ja -koordinaattori Kaspa-hankkeeseen, 31.08.2021

Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 65 Lehtikankaan Asukasyhdistys ry:n kuntalisähakemus, 02.09.2021
§ 66 Spartak Kajaani ry:n kuntalisähakemus, 02.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.