Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Teuvo Hatva, Eero Suutari, Miikka Kortelainen, Helena Ohtonen, Marjatta Immonen, Jari Tolonen, Tarja Lempeä, Jussi Heikkinen ja Joni Partanen olivat paikalla kokoushuone Brahessa, muut osallistuivat Teams-etäyhteydelllä.

Kokouksen alussa klo 14.05-15.05 käsiteltiin iltakouluasiana Kanerva Oy Loiste Oy:n omistajana. Ari Koponen ja Aleksi Graan esittäytyivät.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §