Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2017-92

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokouspöytäkirjat:

Ympäristötekninen lautakunta 1.2.2017 

Vuolijoen aluelautakunta 14.2.2017  

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 15.2.2017  

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta 23.2.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tiedoksi merkittävät asiat:

Vaasan hallinto-oikeuden päätös (Dnrot 00620/16/132 ja 00625/16/5132) valituksesta ympäristönsuojelulain mukaisessa hallintopakkoasiassa (valvonta ja hallintopakko). Muutoksenhakijana Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Vastapuolena Terrafame Oy, Sotkamo. Hallinto-oikeus hylkää valitukset.

 

Asiakirjat ovat nähtävänä kaupunginkansliassa ja kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä siirretä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §