Kaupunginhallitus, kokous 7.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintojohtaja
§2 Kajaanin kaupungin ICT –palveluiden asiantuntijapalvelut, 30.01.2017

Henkilöstöpäällikkö
§1 Perusopetuksen opettajien vuosisidonnaisten lisien hakeminen, 20.01.2017
§1 Lehtikankaan monitoimitalon koulutusapurahahakemus, 26.01.2017

Kaupunginjohtaja
§1 Osallistuminen Kajaanin Seudun Senioriopettajien 23.5.2017 tapaamiseen, 13.01.2017
§1 Kaupungin markkinointitoiminnan ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen, 16.01.2017
§2 Romanien kansallispäivän juhlaan osallistuminen 8.4.2017, 26.01.2017
§3 Osallistuminen Toto76-ravien lähtöön 4.6.2017, 30.01.2017
§4 Osallistuminen Rva ja Pietari Brahen roolipukujen uusimiseen, 01.02.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §