Kaupunginhallitus, kokous 7.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa vuorollaan kaksi kaupunginhallituksen jäsentä sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Pöytäkirja tarkastetaan seuraavan viikon kokouksessa tai, jos ei ole kokousta, kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa, seuraavana tiistaina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Toivo Kyllösen ja Arto Okkosen.

Päätös

Hyväksyi.

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §