Kaupunginhallitus, kokous 7.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kysely Kainuun kunnille maakunnallisen yhteisen rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen järjestämisestä

KAJDno-2017-265

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun sote- ja maakuntauudistukseen liittyen maankäytön, luonnonvarojen, liikenteen ja ympäristön tehtäväkokonaisuutta valmisteleva Kainuun Liiton työryhmä 4 on lähettänyt Kainuun kunnille 24.1.2017 päivätyn kyselyn, jossa pydetään kunnan alustavaa kantaa yhteisen rakennusvalvonnan ja/tai yhteisen ympäristötoimen mahdollisesta siirtämisestä uuden maakuntahallinnon tehtäväksi. Kannanotto pyydetään lähettämään 15.3.2017 mennessä sähköpostiin: kainuunliitto@kainuu.fi

Ympäristöteknisen toimialan näkemyksen mukaan rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen viranomaistehtävät tulevat hoidettua osaavuuden, toiminnallisuuden ja kustannustehokkuuden kannalta Kainuun maakunnan alueella parhaiten organisoimalla toiminta kuntien yhteisen organisaation tehtäväksi. Sama tulos saavutetanee, jos toiminta siirretään tulevan maakunnan tehtäväksi. Ympäristöteknisen toimialan näkemykseen mukaan rakennusvalvontaa ja ympäristötoimintaa ei kannata eriyttää eri organisaaatioon, koska rakennus- ja ympäristöluvat liittyvät usein kiinteästi toisiinsa.  

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että

1. Kajaanin kaupunki on kiinnostunut siirtämään sekä rakennusvalvonnan että ympäristötoimen yhdessä uuden maakuntahallinnon tehtäväksi.

2. Kajaanin  kaupunki ei ole kiinnostunut vain joko rakennusvalvonnan tai ympäristötoimen tehtävien siirtämisestä uuden maakuntahallinnon tehtäväksi.

Lisäksi Kajaanin kaupunki edellyttää, että mikäli tässä tarkoitetut viranomaistehtävät maakunnallisetaan, toiminnan on oltava osaavaa ja kustannustehokasta.

Päätös

Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §