Kaupunginhallitus, kokous 7.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallitus myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouksen alussa oli kaupunginhallituksen iltakoulu klo 14.05 - 15.10, aiheena Kumppaniksi ry:n toiminta. Paikalla oli toiminnanjohtaja Markku Niskanen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §