Kaupunginhallitus, kokous 7.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2017-92

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokouspöytäkirjat:

Vuolijoen aluelautakunta 19.1.2017

Sivistyslautakunta 25.1.2017

 

Tiedoksi merkittävät asiat:

-

 

Asiakirjat ovat nähtävänä kaupunginkansliassa ja kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä siirretä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §