Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Muu päätös:
§ 2 Kutsuntatilaisuuksien järjestelyt 2021, 18.08.2021
§ 3 Joukkoliikenteen alennuslippukampanja 1.9-31.12.2021 llmastoperusteisen joukkoliikenten valtionavustuksen tuella, 25.08.2021

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 12 Koulutusapurahahakemus_varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 13.08.2021
§ 13 Koulutusapurahahakemus_Jopo-luokanopettaja, 13.08.2021
§ 14 Koulutusapurahahakemus_varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 13.08.2021
§ 15 Koulutusapurahahakemus_luokanopettaja, 19.08.2021
§ 16 Koulutusapurahahakemus_tiimivastaava, 24.08.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_jopo-luokanopettaja, 19.08.2021
§ 10 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_perheohjaaja, 19.08.2021

Kaupunginjohtaja
Avustuspäätös:
§ 20 Yrityspalveluseteli Finemetal Oy, 25.08.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 4 Suorahankinta Laboratorionäytteiden analyysipalvelut, 24.08.2021

Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 53 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 23.08.2021
§ 54 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 23.08.2021
§ 55 Spartak Kajaani ry:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 56 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 57 Spartak Kajaani ry:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 58 Lehtikankaan Asukasyhdistys ry:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 59 Montessoripäiväkoti Kiva Paikka Oy:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 60 Kajaanin Haka ry:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 61 Kainuun Karu Puutyö Oy:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 62 Anjan Siivouspalvelu Oy:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 63 Montessoripäiväkoti Kiva Paikka Oy:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 64 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 24.08.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §