Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Osallisuus- ja hyvinvointijaoston jäsenten valinta toimikaudelle 2021–2023

KAJDno-2021-624

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu 1.8.2021 alkaen uusi osallisuus-​ ja hyvinvointijaosto,​ jonka tehtävänä on kaupungin asukkaiden osallisuuden lisääminen,​ yhteistyö kolmannen sektorin ja järjestöjen kanssa sekä avustusten jakaminen. Samalla on lakkautettu ympäristöteknisen lautakunnan alaisuudessa toiminut Liikunta-​ ja kulttuuriasioiden neuvosto,​ ja sille kuuluneet asiat siirtyvät jaoston tehtäväksi. Uudistuksella korostetaan hyvinvoinnin edistämistyötä ja sen laaja-​alaista ymmärrystä koko konsernin tehtävänä ja parannetaan kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia.  

Osallisuus-​ ja hyvinvointijaostoon kuuluu viisi (5) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja. Sivistyslautakunta nimeää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja hänelle varajäsenen,​ ympäristötekninen lautakunta nimeää yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi ja hänelle varajäsenen,​ kaupunginhallitus nimeää keskuudestaan yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen,​ loput jäsenet ja varajäsenet kaupunginhallitus valitsee valtuutetuista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

- valitsee Osallisuus- ja hyvinvointijaostoon viisi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenistä yksi varajäsenineen nimetään sivistyslautakunnan esityksestä ja yksi varajäsenineen ympäristöteknisen lautakunnan esityksestä. 

- valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi sivistyslautakunnan ja ympäristöteknisen lautakunnan esitysten mukaisesti. 

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Tiedoksi

Valitut

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §