Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Teuvo Hatva, Tuija Aarnio, Jussi Heikkinen ja Tarja Lempeä olivat paikalla kokoushuone Brahessa, muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä.

Kokouksen alussa klo 14.05 - 14.40 oli iltakouluasia Sivakkalehdon tuulivoimalahanke; Markus Ehrström Abo-Wind Oy, kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori ja yleiskaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §