Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1537

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 25.8.2021

 

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat,​ ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu,​ oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen kaupunginjohtajan ja sivistysjohtajan 30.8.2021 hallintosäännön 36 b pykälän erityistoimivallan perusteella tekemät koronapandemian leviämisen estämiseksi tarpeelliset rajoitukset kaupungin palveluihin.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §