Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Ympäristöteknisen lautakunnan jäsenen ja varajäsenen muutos toimikaudelle 2021 – 2025

KAJDno-2021-406

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen lautakunnan varsinainen jäsen Saara Karjalainen on pyytänyt eroa lautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi. 

Ympäristöteknisen lautakunnan varajäsen Kimmo Kumpulainen on pyytänyt eroa lautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto 

- myöntää eron ympäristöteknisen lautakunnan varsinaiselle jäsenelle Saara Karjalaiselle ja varajäsenelle Kimmo Kumpulaiselle,

- valitsee lautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen sekä

- valitsee lautakuntaan Mikko Alakärpälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §