Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Avustuspäätös:
§ 23 Tapahtuma-avustus Maailman suurin Marttailta / Variskankaan Martat ry, 18.05.2022

Henkilöstöjohtaja
§ 7 Koulutusapurahahakemus_lehtori, 18.05.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_lehtori, 18.05.2022

Johtaja, kansainväliset palvelut
Hankintapäätös:
§ 2 Asettautumisen opas, 19.05.2022

Kehitysjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Valinta visuaalinen sisällöntuottaja_432296, 23.05.2022

Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 14 Ajoneuvon Toyota Corolla siirtäminen Lohtajankatu 7:n pihasta Heinisuon varastoalueelle, 19.05.2022

Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 26 Spartak Kajaani ry:n kuntalisähakemus, 23.05.2022
§ 27 Kajaani Venäjä -seura ry:n kuntalisähakemus, 23.05.2022
§ 28 Kajaani Venäjä -seura Ry:n kuntalisähakemus, 24.05.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §