Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Sivistyslautakunnan jäsenen ja varajäsenen muutos toimikaudelle 2021 – 2025

KAJDno-2021-404

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan jäsen, varapuheenjohtaja Anne Kemppainen on pyytänyt eroa 24.5.2022 sivistyslautakunnan varapuheenjohtajuudesta henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Sivistyslautakunnan varajäsen Karoliina Kuvaja on pyytänyt eroa 24.5.2022 sivistyslautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

- myöntää eron sivistyslautakunnan jäsen, varapuheenjohtaja Anne Kemppaiselle

- myöntää eron sivistyslautakunnan varajäsen Karoliina Kuvajalle

- nimeää sivistyslautakuntaan uuden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä

- nimeää lautakunnan varapuheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §